MPI De Kaproenen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

GONbegeleiding

Welke leerlingen begeleiden wij?
We begeleiden leerlingen van het kleuter-, lager, secundair of hoger onderwijs (geen universiteit) met een gemotiveerd verslag, opgemaakt door het CLB.
Type 3 : emotionele of gedragsmoeilijkheden
Type 4: motorische moeilijkheden
Type 7: gehoorproblemen
Type 9: autismespectrumstoornissen
Type basisaanbod (vroeger type 1 of 8) na minimum 9 maanden les in type basisaanbod

Hoe begeleiden we?
De begeleiding start met een intakegesprek zodat wij een duidelijk beeld krijgen van de noden en de mogelijkheden van de leerling.
Met alle betrokkenen (de leerling, de ouders, het schoolteam, CLB-medewerkers en andere hulpverleners) stippelen we een te volgen weg uit, het handelingsplan. We stellen samen doelen voorop, en bespreken de aard van de hulp.
Teamondersteuning met tips, klasuitleg, vragen beantwoorden en concrete oplossingen zoeken komt ruimschoots aan bod. We hebben aandacht voor de begeleiding van de communicatieve en socio-emotionele vaardigheden en helpen ouders met hun vragen. Het handelingsplan wordt halfjaarlijks geëvalueerd en aangepast.
Wie zal uw kind begeleiden?
De GON-begeleiders hebben een ruime ervaring in gewoon en buitengewoon onderwijs en kunnen leerkrachten of paramedisch personeel zijn. We maken gebruik van recente inzichten en heel wat materialen voor elke problematiek. We volgen regelmatig nascholing en werken samen met SBSO De Varens en De Passer.
Extra troeven
De schoolverlaters van de Kaproenen worden intensief voorbereid op  de overgang naar het secundair onderwijs.
We werken samen met thuisbegeleidingsdiensten, CGG, CAW, revalidatiecentra, psycholoog, studieondersteuningsdiensten, logopedist, kinesist, auti-coach….
Er is een  regelmatige evaluatie van de vorderingen en moeilijkheden. De GON-begeleider is rechtstreeks bereikbaar, telefonisch of via e-mail.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu