Voorwoord - MPI De Kaproenen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwoord

Wij bieden 3 types onderwijs aan:

• het type basisaanbod (klik voor meer infomatie), vroeger type 1 en type 8
• het type 3-kleuteronderwijs en basisonderwijs (klik voor meer informatie)
• het type 9-kleuteronderwijs en basisonderwijs voor kinderen met een autismespectrumstoornis (klik voor meer informatie)

Zowel leerkrachten, kinesisten, kinderverzorgster, logopedisten, verpleegster, psycholoog, maatschappelijk assistent, als keuken- en vakpersoneel staan klaar om uw kind optimaal te begeleiden.
Naast het leren, hechten wij veel belang aan het welbevinden en de sociale vorming van onze leerlingen. Ons onderwijs is aangepast aan de noden en de mogelijkheden van elk kind.

Wij hebben een ondersteuningsteam, een gespecialiseerd team begeleidt leerlingen in het gewoon onderwijs.
Aan onze school is ook een internaat verbonden, het voldoet aan alle specifieke noden van de kinderen.
Onze leerlingen kunnen gebruik maken van het gratis gemeenschappelijk leerlingenvervoer.

Wenst u meer informatie? Kom dan gerust even langs, bel (50/39 06 23) of mail ons (mpi.dekaproenen@telenet.be).

Nancy Craeye, directeur    

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu