Wie kan bij ons terecht? - MPI De Kaproenen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wie kan bij ons terecht?

Wij bieden 3 types onderwijs aan:

* Het type basisaanbod (vroeger type 1 en type 8)

* Het type 3 kleuter en lager onderwijs

* Het type 9 kleuter en lager onderwijs


Leerkrachten, logopedisten, psycholoog, maatschappelijk werker, kinesist, kinderverzorgster, keukenpersoneel en busbegeleiders staan klaar om u kind optimaal te begeleiden.


Naast het leren hechten wij veel belang aan het welbevinden en de social vorming van onze kinderen. Ons onderwijs is aangepast aan de noden, de mogelijkheden en de sterktes van elk kind.


Ons ondersteuningsteam, een gespecialiseerd team, begeleidt leerlingen in het regulier onderwijs. Daardoor kunnen wij onze leerlingen optimaal voorbereiden op een eventuele terugkeer naar het gewoon onderwijs.


Wij hebben een eigen internaat, met individuele kamers voor elke leerling, waar uw kind ook na de schooluren terecht kan.

Profiel
Na een doorverwijzing van het CLB kunt u bij ons terecht voor een informeel gesprek en kennismaking met onze school. De directeur bespreekt met u wat onze school voor uw kind kan betekenen. U krijgt een persoonlijke rondleiding zodat u de sfeer van de school kunt opsnuiven.
Wanneer u beslist om voor onze school te kiezen, staat ons team voor u klaar. Bij het intakegesprek kijken we samen wat we voor u en uw kind kunnen doen. We bespreken de sterke en minder sterke kanten, zodat we zijn/haar talenten optimaal benutten en de moeilijkheden kunnen aanpakken. Dit kan gebeuren met de coördinator van de afdeling waar uw kind terecht komt, met de maatschappelijk werker of met de psycholoog.

Naast de klastitularissen en de coördinatoren begeleiden de logopedisten, de kinesist, de kinderverzorgster, de maatschappelijk werker of de psycholoog uw zoon of dochter als dat nodig blijkt.
U wordt uitgenodigd op de eerste klassenraad. Samen overleggen we dan welke weg we zullen volgen.
Als school vinden wij het contact met de ouders heel erg belangrijk. Elke afdeling beschikt over een coördinatoren die nauw betrokken is bij zowel het schools functioneren als het welbevinden van uw kind. De coördinatoren begeleiden niet alleen de leerlingen, maar helpen u als dat nodig is. U kan met uw vragen en bezorgdheden bij hen terecht. Samen met u zoeken zij naar een gepaste oplossing voor uw probleem.

De coördinatoren volgen nauwgezet de evolutie van uw kind. We vinden het belangrijk om samen een secundaire school op maat te zoeken. We streven in de mate van het mogelijke een doorstroming naar het gewoon secundair onderwijs. De meeste van onze leerlingen worden later ingeschakeld in het gewone arbeidscircuit.
Wij ondersteunen de ouders in de zoektocht naar externe hulpverlening. Indien gewenst is er overleg kinderpsychiaters en begeleidings- en opvangdiensten.
Wij werken zowel met de leermethodes van het reguliere onderwijs en de daaraan gekoppelde eindtermen als met ontwikkelingsdoelen.
We stimuleren onze leerlingen om deel te nemen aan buitenschoolse sport- en culturele activiteiten. In samenwerking met Club Brugge kunnen onze leerlingen deelnemen aan een project 'Playing for succes'. 

Tijdens de speeltijden worden er lessen schaken gegeven en onze leerlingen behalen goede resultaten op interscolaire schaaktornooien.
Via sponsoring en tussenkomst van de school proberen we de aangeboden activiteiten zo goedkoop mogelijk of zelfs kosteloos te houden. We opteren ervoor dat steeds alle kinderen aan de activiteiten kunnen deelnemen.
Voor alle leuke foto's en weetjes kan u ook terecht op onze facebookpagina.


Welke kinderen kunnen in De Kaproenen terecht ?
Kinderen met een attest type 9.
Kinderen met autismespectrumstoornissen, klik op deze link voor meer informatie
Kinderen met een attest type 3
Klil op deze link voor meer informatie.
Kinderen met een attest basisaanbod (vroeger type 1 en type 8)
Klik op deze link voor meer informatie.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu