de kaproenen

There’s a crack in everything,
that’s how the light gets in.

Welkom in De Kaproenen! In onze school zijn welzijn en sociale vorming even belangrijk als het leren zelf. Als school vinden wij het contact met de ouders zeer belangrijk. Samen met u zoeken wij naar een gepaste begeleiding waar zowel u als uw kind zich goed bij voelt.

We vinden het belangrijk om tegen het einde van de lagere school samen een secundaire school op maat te zoeken. We streven zo veel mogelijk naar een doorstroming in het gewoon secundair onderwijs. De meeste van onze leerlingen worden later ingeschakeld in het gewone arbeidscircuit.

Een gespecialiseerd team van leerkrachten, logopedisten, psycholoog, maatschappelijk werker, kinesist, kinderverzorgster, keukenpersoneel en busbegeleiders staat elke dag klaar om uw kind optimaal te begeleiden.

Inschrijven schooljaar 2022-2023

  • Kleuterklassen type 3 en type 9: volzet
  • Lager onderwijs basisaanbod: volzet
  • Lager onderwijs type 9: volzet
  • Lager onderwijs type 3: volzet

U kan uw kind vrijblijvend op onze wachtlijst plaatsen.

Maak hiervoor een afspraak: 050/39.06.23 of mail naar directie.dekaproenen@sgimpact.be,

graag de identiteitskaart van uw kind meebrengen.

 

Schoolonkosten

Kleuteronderwijs: 50 euro per schooljaar

Lager onderwijs: 95 euro per schooljaar

Meerdaagse uitstappen: maximum 20 euro per schooljaar per leerling

Activiteiten

We stimuleren onze leerlingen om deel te nemen aan buitenschoolse sport- en culturele activiteiten. In samenwerking met Club Brugge kunnen onze leerlingen deelnemen aan een project ‘Playing for
succes’.

Tijdens de speeltijden worden er lessen schaken gegeven en onze leerlingen behalen goede resultaten op interscolaire schaaktornooien.
Via sponsoring en tussenkomst van de school proberen we de aangeboden activiteiten zo goedkoop mogelijk of zelfs kosteloos te houden. We opteren ervoor dat steeds alle kinderen aan de activiteiten kunnen deelnemen.

Voor alle leuke foto’s en weetjes kan u ook terecht op onze facebookpagina.