Ondersteuning

ONDERSTEUNINGSTEAM

De begeleiders van het ondersteuningsteam hebben een ruime ervaring in gewoon en buitengewoon onderwijs. Ze zijn leerkracht of paramedisch personeel. Zij maken gebruik van de recentste inzichten en gebruiken aangepaste materialen voor elke problematiek.

Begeleiding

Met een (gemotiveerd) verslag van het CLB begeleiden wij ook kinderen met onderstaande zorgbehoeften.

Wij begeleiden leerlingen van het kleuter-, lager of secundair onderwijs
> type 2 : een verstandelijke beperking
> type 3 : emotionele of gedragsmoeilijkheden
> type 4: motorische moeilijkheden
> type 6: visuele beperkingen
> type 7: gehoorproblemen, taal- of spraakstoornissen
> type 9: autismespectrumstoornissen
> type basisaanbod (vroeger type 1 of 8)